Virtuaaliset Show-Näyttelyt

VSN Tuomarinäyttely 09.03.2018 - VIP 05.03.2018

VSN järjestää laitoksen omille, aktiivisille tuomareille kohdennetun näyttelyn pienin erikoisvapauksin. Näyttely on tarkoitettu kiitokseksi ja kannustukseksi muutaman kuluneen kuukauden aikana aktiivisesti toimineille tuomareille.

  1. Näyttelyt ovat avoimet kaikille hevosille ja poneille.
  2. Luokkia, luokkakokoja tai osallistujamääriä ei ole rajattu.
  3. Yksi hevonen voi osallistua vain kerran.
  4. Yksi omistaja voi tuoda hevosia seuraavien ohjeiden mukaisesti:
  5. Mikäli luokan/näyttelyn osallistumismäärä on korkea, jaetaan ylimääräisiä Reserve Championeja sekä muutama ylimääräinen Show Winner-sija. Nämä katsotaan tapauskohtaisesti ylläpidon päätöksellä.

- Jokainen osallistuja tuomaroi, osallistuvat hevoset jaetaan mahdollisimman tasaisesti kaikkien kesken.
- Tulokset julkaistaan vasta kaikkien tulosten tultua. Tehtävän laiminlyönnistä seuraa osallistumiskielto seuraavaan tuomarinäyttelyyn.

Muilta osin näyttelyssä noudatetaan normaaleja VSN-sääntöjä.

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin vsn.yhteys@gmail.com otsikolla Tuomarinäyttely 03/2018 alla esitetyssä muodossa.
<a href="http://-alkuinen osoite">Hevosen nimi</a> - Omistaja
Mainitsethan myös, mikäli voit tuomaroida myös piirrettyjä tai jos et missään nimessä halua tuomaroida piirrettyjä.

Show Winner -luokka
SW1 Dasha Ach - reibili (4+5+4+4+4+4+5+4+4+4 = 42p)
SW2 Cherrypond Cookie Crumbles - Cherrypond (4,5-4,5-4,5-4,5-4-4-4-3,5-3,5-3,5=40,5p)
SW3 Criallt Welsh Pride - Cherrypond (4½-4½-5-4-4-4-3½-3½-3½-3½=40p)
SW4 Synd Skyfaith - Cherrypond (4½-4½-4-4-4-4-4-3½-3½-4=40p)
SW5 Wincare Serpens - dookie (4-4-4-4-4,5-3,5-4-3,5-4-4=39,5p)

Muut Champion -palkitut
CH Criminal Broken English - Milja H. (VRL-10674) (4-4-4-4-3½-3½-3½-4-4-3½=38p)
CH Cherrypond Top Notch - Cherrypond (4-4-5-4-4-3½-3-4-4-3=38,5p)
CH Duanin Catchmeifyoucan - reibili (3½+4+4+3½+3½+3+4+4+4+3½ = 37p)

Reserve Champion -palkitut
RCH C'bury Cinnamon Chai - Cherrypond (4-3,5-4-4-4-3,5-4-4-3,5-4=38,5p)
RCH Laelette Fair - dookie (4-4-4-4-3,5-4-3,5-3,5-3,5-3,5=37,5p)
RCH Mair Monadh Goodness Cakes - Cherrypond (3,5-4-4-3,5-4-4-3,5-4-3,5-3,5=37,5p)
RCH Amnesia - Brotherhood (4-4-4-4-4-4-4-3,5-3,5-4=39p)
RCH Shadow's Saint Rain - dookie (4-4-4-4-4-3,5-4-4-3,5-3,5=38,5p)
RCH Lleinau Lwynog - Cherrypond (3,5-4-4-4-3,5-3,5-4-4-4-4=38,5p)
RCH Rhediad Rhosynnau - Cherrypond (4-4-5-4-4-4-3½-4-3½-3½=39,5p)
RCH Jägernana Fair - dookie (4-4-3½-4-4-4-4-4-3½-3½=38,5p)
RCH Rhediad Sugar Fluff - Cherrypond (4-3½-3½-4-4-4-3½-4-4-3½=38p)
RCH Petronius Fair - dookie (3½-4-3½-4-4-4-4-4-3½-3½=38p)
RCH Turmeltajan Kalmonkaiku - dookie (3½-4-4-4-4-4-3½-3-4-3½=37,5p)
RCH Cherrypond Malcolm - Cherrypond (3½-4-4-3½-4-4-3½-3½-3½-3½=37p)
RCH Cherrypond Supreme - Cherrypond (4-4-4-4-4-4-3½-4-3½-4=39p)
RCH Predator Rus - Milja H. (VRL-10674) (4-4-3½-4-3½-4-4-3½-3½-3½=37,5p)
RCH Algonquin Iostream - reibili (3½-4-3½-4-3½-4-4-4-3½-3½=37,5p)
RCH C'bury Cymreig Bonheddig - Cherrypond (3½-4-4-4-3½-3½-3-4-4-3½=37p)
RCH Pietrosin Pomp - Milja H. (VRL-10674) (3½-4-3½-4-4-3½-3½-4-3½-3½=37p)
RCH Capitano Duán - reibili (3½-3½-3½-4-3-3½-3½-4-3½-3½=35,5p)
RCH Turmeltajan Hukattu - dookie (3½+4+4+3½+3½+3+3½+3½+4+3½ = 36p)
RCH Wiesenblüte - Brotherhood (3½+3+3½+3+3½+3½+4+3+3½+4 = 34,5p)
RCH Pompeji Eros - Milja H. (VRL-10674) (3+3½+4+3+3+3½+3½+3+4+3 = 33,5p)
RCH Turmeltajan Haihdutar - dookie (3½+4+3½+3½+3½+4+4+4+4+3 = 37p)
RCH Wylandria Hood - Brotherhood (3½+3½+3½+4+4+3½+3½+3+3½+3 = 35p)
RCH Balas v. Cinn - Milja H. (VRL-10674) (3½+4+5+3½+2+3+3½+3+3½+3½ = 34,5p)
		  
		  
Luokka 1, tuomari Milja H.
CH Wincare Serpens - dookie (4-4-4-4-4,5-3,5-4-3,5-4-4=39,5p)
RCH C'bury Cinnamon Chai - Cherrypond (4-3,5-4-4-4-3,5-4-4-3,5-4=38,5p)
RCH Laelette Fair - dookie (4-4-4-4-3,5-4-3,5-3,5-3,5-3,5=37,5p)
RCH Mair Monadh Goodness Cakes - Cherrypond (3,5-4-4-3,5-4-4-3,5-4-3,5-3,5=37,5p)
5. Huvin Kuutamokirous - dookie (3,5-3,5-4-4-4-3,5-4-3,5-4-3,5=37,5p)
6. Magie Morgen - Brotherhood (3,5-4-4-3-3,5-4-3,5-4-3,5-4=37p)
7. Sepp's Coco - reibili (3,5-4-4-4-3,5-3,5-3,5-3,5-3-3,5=36p)
8.Macabre Twist - reibili (3-3-3,5-3,5-3,5-4-3,5-4-4-4=36p)
9. Turmeltajan Dalmia - dookie (3,5-3-3,5-4-3,5-3,5-4-3,5-3-3,5=35p)

Luokka 2, tuomari Milja H.
CH Cherrypond Cookie Crumbles - Cherrypond (4,5-4,5-4,5-4,5-4-4-4-3,5-3,5-3,5=40,5p)
RCH Amnesia - Brotherhood (4-4-4-4-4-4-4-3,5-3,5-4=39p)
RCH Shadow's Saint Rain - dookie (4-4-4-4-4-3,5-4-4-3,5-3,5=38,5p)
RCH Lleinau Lwynog - Cherrypond (3,5-4-4-4-3,5-3,5-4-4-4-4=38,5p)
5. Granstad Quackerjack - Cherrypond (4-4-4-4-3,5-3-4-4-3-4=37,5p)
6. Lady Rhapsidion - reibili (3,5-4-4-3,5-3,5-3,5-4-4-3,5-3,5=37p)
7. Turmeltajan Aslak - dookie (3,5-3,5-3,5-4-3,5-4-4-3,5-3-3,5=36p)
8. Turmeltajan Katriika - dookie - dookie (3-3,5-4-4-3,5-3,5-4-3,5-3,5-3,5=36p)
9. Ragequit Hood - Brotherhood (3-3,5-3-4-4-3,5-4-3,5-3,5-4=36p)

Luokka 3, tuomari reibili
CH Criallt Welsh Pride - Cherrypond (4½-4½-5-4-4-4-3½-3½-3½-3½=40p)
RCH Rhediad Rhosynnau - Cherrypond (4-4-5-4-4-4-3½-4-3½-3½=39,5p)
RCH Jägernana Fair - dookie (4-4-3½-4-4-4-4-4-3½-3½=38,5p)
RCH Rhediad Sugar Fluff - Cherrypond (4-3½-3½-4-4-4-3½-4-4-3½=38p)
5. Turmeltajan Varjovire - dookie (4-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-4-4=37,5p)
6. Turmeltajan Valkia - dookie (3½-3½-4-4-3½-3½-4-4-4-3½=37,5p)
7. Criminal Cookie Dough - Milja H. (VRL-10674) (3½-4-4-4-4-3½-3½-3½-3½-3½=37p)
8. Ferran A.F. - Milja H. (VRL-10674) (3½-3½-3½-3½-4-4-3½-4-3½-4=37p)
9. Vandalism - Brotherhood (3½-3½-4-4-3½-4-3½-3½-3½-3½=36,5p)

Luokka 4, tuomari reibili
CH Criminal Broken English - Milja H. (VRL-10674) (4-4-4-4-3½-3½-3½-4-4-3½=38p)
RCH Petronius Fair - dookie (3½-4-3½-4-4-4-4-4-3½-3½=38p)
RCH Turmeltajan Kalmonkaiku - dookie (3½-4-4-4-4-4-3½-3-4-3½=37,5p)
RCH Cherrypond Malcolm - Cherrypond (3½-4-4-3½-4-4-3½-3½-3½-3½=37p)
5. Turmeltajan Synninsärkijä - dookie (3½-4-4-4-3½-3½-3½-4-3-3½=36,5p)
6. Cherrypond Pink My Liquorice - Cherrypond (3½-4-3½-4-3½-3½-3½-4-3½-3½=36,5p)
7. Warcry Prime - Brotherhood (3½-3½-4-4-4-3½-3½-3½-3-3½=36p)
8. Destination Hood - Brotherhood (3½-3½-3½-4-4-3½-3½-3½-3½-3½=36p)
9. Primrose Dei - Cherrypond (3-4-3½-4-3½-3½-3½-3-3-3=35p)

Luokka 5, tuomari dookie
CH Synd Skyfaith - Cherrypond (4½-4½-4-4-4-4-4-3½-3½-4=40p)
RCH Cherrypond Supreme - Cherrypond (4-4-4-4-4-4-3½-4-3½-4=39p)
RCH Predator Rus - Milja H. (VRL-10674) (4-4-3½-4-3½-4-4-3½-3½-3½=37,5p)
RCH Algonquin Iostream - reibili (3½-4-3½-4-3½-4-4-4-3½-3½=37,5p)
5. Yr Ardalaidd Dawn - Cherrypond (4-4-4-4-4-3½-3½-4-3-3=37p)
6. Hukkapuron Elfie - Milja H. (VRL-10674) (3½-3½-3½-3½-3-4-4-3½-4-3½=36p)
7. Ferguson - Milja H. (VRL-10674) (3½-3½-3½-4-3-4-4-3½-3½-3½=36p)
8. Tuhlarin Kimurantti - Milja H. (VRL-10674) (3-3½-3-4-3-3½-3-3-3½-3½=33p)
9. Gabriella Omega - Milja H. (VRL-10674) (3-3½-3½-4-3-3½-3-2½-3-3=32p)

Luokka 6, tuomari dookie
CH Cherrypond Top Notch - Cherrypond (4-4-5-4-4-3½-3-4-4-3=38,5p)
RCH C'bury Cymreig Bonheddig - Cherrypond (3½-4-4-4-3½-3½-3-4-4-3½=37p)
RCH Pietrosin Pomp - Milja H. (VRL-10674) (3½-4-3½-4-4-3½-3½-4-3½-3½=37p)
RCH Capitano Duán - reibili (3½-3½-3½-4-3-3½-3½-4-3½-3½=35,5p)
5. Perky Orange Splash - Milja H. (VRL-10674) (3½-3½-3½-4-3½-4-3½-3½-3½-3=35,5p)
6. Teerivaaran Eka-Tyty - Milja H. (VRL-10674) (3-3½-3½-3½-4-4-3½-3½-3½-3½=35,5p)
7. Rappadan's Accidental - reibili (3-3½-3½-3½-3½-4-3-3½-3½-3½=34,5p)
8. Marshmallow Racketeer - Milja H. (VRL-10674) (3-3½-3½-3½-4-3½-4-3-3-3=34p)

Luokka 7, taffel
1. CH Dasha Ach - reibili (4+5+4+4+4+4+5+4+4+4 = 42p)
2. RCH Turmeltajan Hukattu - dookie (3½+4+4+3½+3½+3+3½+3½+4+3½ = 36p)
3. RCH Wiesenblüte - Brotherhood (3½+3+3½+3+3½+3½+4+3+3½+4 = 34,5p)
4. RCH Pompeji Eros - Milja H. (VRL-10674) (3+3½+4+3+3+3½+3½+3+4+3 = 33,5p)
5. Hilpeä Hillomunkki - dookie (3½+4+3+3+3½+3½+3½+3+3½+2½ = 33p)
6. Thalania Fair - dookie (3+3½+3½+4+3½+3½+3+1½+4+3½ = 33p)
7. Turmeltajan Ruisruska - dookie (3+3½+3½+3+3+3½+3½+2½+3+3½ = 32p)
8. Ajan Kosto - Milja H. (VRL-10674) (3+3½+3+3½+3+3+3+2½+4+3½ = 32p)
9. Paymark - Milja H. (VRL-10674) (2+2½+3+3½+3+3+3½+3½+3½+3 = 30,5p)

Luokka 8, taffel
1. CH Duanin Catchmeifyoucan - reibili (3½+4+4+3½+3½+3+4+4+4+3½ = 37p)
2. RCH Turmeltajan Haihdutar - dookie (3½+4+3½+3½+3½+4+4+4+4+3 = 37p)
3. RCH Wylandria Hood - Brotherhood (3½+3½+3½+4+4+3½+3½+3+3½+3 = 35p)
4. RCH Balas v. Cinn - Milja H. (VRL-10674) (3½+4+5+3½+2+3+3½+3+3½+3½ = 34,5p)
5. Radagast Fair - dookie (3½+3½+4+3½+3½+3½+3+3+3½+3 = 34p)
6. Turmeltajan Pikku-Velho - dookie (3½+3½+3+3+3½+3½+3+3+3½+3½ = 33p)
7. Scribbles Sterling - Milja H. (VRL-10674) (3+3½+3+3½+3+3½+3½+3+3½+3½ = 33p)
8. Kelloleski - Milja H. (VRL-10674) (3+3+3+3+3+3½+3½+3+4+3 = 32p)
9. Schleierwolke - Brotherhood (3+3½+3+3+3+4+3½+3+2½+3 = 31,5p)