Virtuaaliset Show-Näyttelyt

VSN on vaihtanut ylläpitäjää ja osoitetta! Uudet sivut löytyvät osoitteesta http://utukuva.net/vsn/

Sivu tarkistettu & päivitetty 03/2016.

Näyttelyluokkien tuomarointi käytännössä

Tuomareiden antamat pisteet ovat tuomareiden näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa absoluuttisesti totuutta hevosen rakenteesta. Tuomarit eivät ole rakennearvostelun ammattilaisia, mutta tuomaroivat kuitenkin parhaan mahdollisen rotu- ja rakennetuntemuksensa mukaan.

Jokainen luokassa mukana oleva hevonen arvostellaan yksilöllisesti yhdestä tai useammasta rakennekuvasta. Rakennekuvan odotetaan olevan aikuisesta hevosesta otettu selkeä, helposti arvosteltava sivuprofiilikuva. Kuvan tekninen laatu ei vaikuta arvosteluun, ellei se merkittävästi vaikeuta sitä (esimerkiksi kuva on todella pieni, tumma tai ylivaloittunut). Piirretyissä kuvissa arvostellaan ainoastaan hevosen rakennetta, ei väritystä tai piirrostekniikkaa.

Tuomarit eivät luonnollisesti saa arvostella omia hevosiaan, omien kasvattien arvostelu ei kuitenkaan ole kiellettyä.

Arvostelu

  1. Osallistujat arvostellaan kymmenen kohdan kaavakkeella, jonka jokainen kohta pisteytetään asteikolla 0-5. Puolikkaiden pisteiden antaminen on sallittua ja jossain määrin jopa suositeltavaa.
  2. Kaavakkeen kaikkien kohtien pisteet merkitään näyttelytuloksiin.
  3. Kaavake:
  4. Pisteasteikko:

Tuntuuko arvostelukohdat hankalilta? Katso tästä suuntaa-antava mallikuva siitä, mitkä alueet arvostellaan leimojen jälkeisissä kohdissa. Huomaa osittainen päällekkäisyys, esimerkiksi lanne voi vaikuttaa sekä rungon että takaosan pisteisiin.

Palkintojen jakaminen

Näyttelyluokissa jaetaan enintään neljä palkintoa: luokkavoittajalle Champion (CH) tai Class Winner (CW) sekä enintään kolmelle seuraavalle sijoittuneelle Reserve Championit (RCH). Mikäli luokan ensimmäinen hevonen ei ole tuomarin mielestä CH:n arvoinen, saa luokkavoittaja maininnan CW eikä luokassa tällöin jaeta muita palkintoja.

Show Winner-kehän paremmuusjärjestys määräytyy luokkatuomareiden antaminen kokonaispisteiden parusteella. Show Winner-kehään ovat ehdolla kaikkien näyttelyluokkien Championilla palkitut voittajat, käyttö- ja kasvattajaluokkien voittajat sekä Class Winner-luokkavoittajat eivät osallistu tähän. SW- eli Show Winner-mainintoja jaetaan luokkien lukumäärän verran, kuitenkin yhtä näyttelyä kohti enintään viisi kappaletta. SW-maininta korvaa CH-maininnan.

Kasvattajaluokan tuomarointi

Kasvattajaluokan tuomarointi poikkeaa tavallisten näyttelyluokkien tuomaroinnista merkittävästi. Kasvattajaluokassa jokainen ryhmän hevonen tuomaroidaan pistein 0-10p, jossa 0 = eva ja 10 = erinomainen. Pisteitä annettaessa huomioiden hevosen kokonaisuus (tyyppi, runko, olemus), rotu- ja sukupuolileimat sekä jalka-asennot. Yksilöarvostelujen lisäksi koko ryhmä pisteytetään sen yhteneväisyyden perusteella asteikolla 0-5p, jossa 0 = ryhmällä ei ole lainkaan yhteneväisyyttä ja 5 = ryhmällä on erittäin hyvä yhtenäinen linja. Tähän pisteeseen vaikuttaa esimerkiksi ryhmän hevosten rakenne, tyypit, väri ja yleinen olemus. Ryhmän kokonaispisteet lasketaan summaamalla hevosten saamat yksilölliset pisteet sekä ryhmän yhteiset pisteet. Maksimipisteet yhdelle ryhmälle ovat 45 pistettä.

Mikäli kaksi tai useampi kasvattajaryhmä saa saman pistemäärän, päättää tuomari järjestyksen. Kasvattajaluokassa ainoastaan voittajaryhmä palkitaan Best Breeder-arvonimellä (BB), mikäli ryhmä on tuomarin mielestä maininnan arvoinen. Jos BB-arvonimi jää jakamatta, tuomarin tulee kirjoittaa lyhyet perustelut maininnan jakamatta jättämiselle.

Kasvattajaluokan tuomaroinnissa pätevät samat hylkäyssyyt, kuin muissakin luokissa. Kuitenkin, mikäli yksi hevonen ryhmästä hylätään, koko ryhmä hylätään. Luokkaan ei siis voi osallistua vajaalla kasvattiryhmällä, vaan jokaisessa ryhmässä on oltava neljä arvosteltavissa olevaa kasvattia.

Identtiset kuvat samassa luokassa

Mikäli yhdessä luokassa on kaksi tai useampi osallistujaa, joiden kuvat voidaan katsoa rakennearvostelun kannalta identtisiksi, hylätään ensimmäistä osallistujaa lukuunottamatta loput identtisten kuvien hevoset. Identtisen kuvan ei tarvitse olla konkreettisesti sama kuva useammalla eri hevosella, vaan näyttelytuomarointia varten tuomareille on annettu ohjeet myös hyvin samankaltaisten kuvien käsittelyyn. Hylkäyksiä ei kuitenkaan tehdä kevyin perustein, vaan identtisten kuvien takia hylkäämistä tulee harkita tarkoin.

Jotta hevonen voidaan hylätä identtisiin kuviin vedoten, tulee kuvien olla:

  1. Samassa tapahtumassa kuvattu.
  2. Käytännössä samasta kulmasta kuvattu - merkittävästi eri kuvakulma riittää siihen, että molemmat kuvat hyväksytään. Tuomarin päätettäväksi jää milloin kuvakulma on riittävän erilainen, nyrkkisääntönä pidettäköön kuitenkin sitä, että kuvia vertailtaessa mittasuhteet ja katselunäkymä ei muutu silmiinpistävän paljoa.
  3. Hevonen on kauttaaltaan täysin samassa asennossa rakennearvostelun kannalta.
  4. Eroksi EI kelpaa korvien, ruusukkeen, talutusnarun/ohjien, harjan, hännän, esittäjän tai taustan pienet eroavaisuudet.

Ongelmatilanteet luokkien tuomaroinnessa

Show winner-luokassa on kaksi hevosta samalla pistemäärällä?

Esimerkki 1.
 Show winner-luokka:
 Heppa 1 (4+5+4+3+4+5+3+2+4+5=39)
 Heppa 2 (5+4+3+3+4+5+3+3+4+5=39)

Esimerkissä Heppa 1 ja Heppa 2 taistelevat Show Winner-luokassa SW1-sijasta saman loppupistemäärän saatuaan. Tällaisessa tapauksessa siirrytään vertailemaan ensin yleisvaikutelmaa. Koska Heppa 1 on saanut yleisvaikutelmasta neljä pistettä ja Heppa 2 viisi pistettä, menee Heppa 2 paremmalle sijalle. Show Winner -luokan järjestys on siis tässä tapauksessa SW1 Heppa 2 ja SW2 Heppa 1.

Esimerkki 2.
 Show winner-luokka:
 Heppa 1 (4+5+4+3+4+5+3+2+4+5=39)
 Heppa 2 (4+5+3+3+4+5+3+3+4+5=39)

Esimerkissä Heppa 1 ja Heppa 2 ovat saaneet saman loppupistemäärän ja niiden yleisvaikutelma -pisteet ovat myös identtiset (4p ja 4p). Jos yleisvaikutelman myötä ei voida laittaa hevosia paremmuusjärjestykseen, vertaillaan seuraavaa pisteytyskohtaa, eli rotuleimaa. Esimerkissä myös rotuleiman pisteytys on identtinen, joten jatketaan sukupuolileimaan, jossa huomataan ero. Koska Heppa 1 on saanut paremmat pisteet sukupuolileimasta (4p) kuin Heppa 2 (3p), menee Heppa 1 paremmalle sijalle. Show Winner -luokan järjestys on siis SW1 Heppa 1 ja SW2 Heppa 2.

Esimerkki 3.
 Show winner-luokka:
 Heppa 1 (4+5+4+3+4+5+3+2+4+5=39)
 Heppa 2 (4+5+4+3+4+5+3+3+4+5=39)
 Heppa 3 (5+4+3+3+4+5+3+2+4+5=38)

Esimerkissä Heppa 1 ja Heppa 2 ovat saaneet saman loppupistemäärän, ja niiden kolme ensimmäistä pisteytystä (yleisvaikutelma, rotuleima, sukupuolileima) ovat identtiset. Tälläisessä tilanteessa molemmat hevoset palkitaan SW1-sijalle, ja SW2-sija jää jakamatta. Heppa 3 päätyy automaattisesti sijalle SW3, koska sillä on yksi piste vähemmän kuin hevosilla 1 ja 2. Toisinsanoen, show winner-luokan järjestys olisi seuraava: SW1 Heppa 1 ja Heppa 2, SW3 Heppa 3.

Kaksi hevosta saa tavallisesessa luokassa täysin identtiset pisteet?

Esimerkki 4.
 Luokka 1. Ponit:
 Poni 1 (5+5+4+3+4+5+3+3+4+5=41)
 Poni 2 (5+5+4+3+4+5+3+3+4+5=41)

Esimerkissä ponit 1 ja 2 ovat saaneet täysin samanlaisen, identtisen pisteytyksen. Kun pistemäärä tavallisessa luokassa (ei SW-kehä), on täysin identtinen, tuomari päättää kumpi poneista on hänen mielestään parempi, ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen.

Mikäli huonommalle sijalle päätyneen ponin omistaja haluaa tietää, miksi toinen poni oli hänen poniaan parempi, on suositeltavaa laittaa luokkatuomarille henkilökohtaisesti viestiä ja selvittää asia hänen kanssaan.

Kahdella hevosella on tavallisessa luokassa sama pistemäärä mutta ei täysin identtiset pisteet?

Esimerkki 5.
 Luokka 3. Tammat:
 Tamma 1 (5+3+5+4+2+4+3+2+1+3=32)
 Tamma 2 (4+4+5+3+4+3+3+2+2+2=32)

Esimerkissä tammat 1 ja 2 ovat saaneet saman loppupistemäärän, mutta pisteytys ei ole identtinen. Tällaisessa tilanteessa verrataan ensin tammojen yleisvaikutelman pisteytystä. Tässä Tamma 1 on saanut yleisvaikutelmasta viisi pistettä, Tamma 2 taas neljä pistettä. Näin ollen, Tamma 1 asetettaisiin ylemmälle sijalle kuin Tamma 2.

Esimerkki 6.
 Luokka 3. Tammat:
 Tamma 1 (5+3+4+3+4+4+3+2+1+3=32)
 Tamma 2 (5+3+5+4+4+3+2+2+2+2=32)

Esimerkissä tammoilla 1 ja 2 on sama loppupistemäärä, sekä samat pisteet kahdesta ensimmäisestä pisteytyskohdasta (yleisvaikutelma, rotuleima). Tällaisessa tilanteessa siirrytään sukupuolileiman pisteytykseen ja verrataan sitä kahden tamman välillä. Tamma 1 on saanut sukupuolileimasta neljä pistettä kun taas Tamma 2 on saanut viisi pistettä. Näin ollen, Tamma 2 asetettaisiin ylemmälle sijalle kuin Tamma 1.

Esimerkki 7.
 Luokka 3. Tammat:
 Tamma 1 (5+3+5+2+4+4+2+2+2+3=32)
 Tamma 2 (5+3+5+4+4+3+2+2+2+2=32)

Esimerkissä tammoilla 1 ja 2 on sama loppupistemäärä sekä identtiset pisteet yleisvaikutelmasta, rotuleimasta sekä sukupuolileimasta. Tällöin tammoja ei voida asettaa paremmuusjärjestykseen kolmea ensimmäistä pisteytystä silmällä pitäen. Tällaisessa tilanteessa tuomari vertailee tammojen jalkojen pisteytystä (kaksi viimeistä pisteytystä; etujalat ja takajalat). Tuomari laskee kunkin tamman kohdalla jalkojen pisteytyksen yhteen (Tamma 1: 2+3=5p. & Tamma 2: 2+2=4p.) ja vertailee saamiaan summia keskenään. Näin ollen, Tamma 1 asetettaisiin ylemmälle sijalle kuin Tamma 2.

Esimerkki 8.
 Luokka 3. Tammat:
 Tamma 1 (5+3+5+2+4+4+3+2+2+2=32)
 Tamma 2 (5+3+5+4+4+3+2+2+2+2=32)
 Tamma 3 (3+3+2+3+1+3+3+2+2+2=24)

Esimerkissä tammoilla 1 ja 2 on sama loppupistemäärä sekä identtiset pisteet yleisvaikutelmasta, rotuleimasta, sukupuolileimasta sekä jaloista. Tällöin tammoja ei voida pisteiden perusteella asettaa paremmuusjärjestykseen. Tällaisessa tilanteessa, tuomari päättää kumpi tammoista (Tamma 1 vai Tamma 2) on hänen mielestään parempi, ja muodostaa luokan järjestyksen.