Virtuaaliset Show-Näyttelyt

VSN on vaihtanut ylläpitäjää ja osoitetta! Uudet sivut löytyvät osoitteesta http://utukuva.net/vsn/

Säännöt tarkistettu & päivitetty 03/2016.

Lisätietoa palkintojen jakamisesta, arvosteluperusteista ja mahdollisista ongelmatilanteista löytyy tuomarointi-sivulta.
Näyttelyissä jaettavista palkinnoista saa pisteitä, joilla voi anoa arvonimiä. Lisätietoa arvonimistä löytyy täältä.

Näyttelyluokissa jaettavat palkinnot

  1. Champion (CH)
  2. Reserve Champion (RCH)
  3. Class Winner (CW)
  4. Show Winner (SW)
  5. Best Breeder (BB)

Käyttöluokissa jaettavat palkinnot

  1. Ridden Champion/Driven Champion (Ridden CH/Driven CH)
  2. Ridden Reserve Champion/Driven Reserve Champion (Ridden RCH/Driven RCH)
  3. Ridden Class Winner/Driven Class Winner (Ridden CW/Driven CW)
  4. Overall Champion (Overall CH)