Virtuaaliset Show-Näyttelyt

VSN on vaihtanut ylläpitäjää ja osoitetta! Uudet sivut löytyvät osoitteesta http://utukuva.net/vsn/

Sivu tarkistettu & päivitetty 09/2017.

Käyttöluokan tuomarointi

Hevonen voi osallistua samassa näyttelyssä näyttelyluokan lisäksi myös yhteen ratsastus- ja ajoluokkaan, mikäli järjestäjä on sisällyttänyt käyttöluokat päivän ohjelmaan. Käyttöluokat jaetaan ratsuihin ja valjakoihin, luokat on tarkoitettu perinteisille englantilaistyylisille ratsukoille sekä yksilövaljakoille (ei kuitenkaan ravivaljakoille). Ratsastajan tai kärryjen ja ohjastajan tulee näkyä kuvassa kokonaan. Käyttöluokissa arvostellaan viisi kohtaa; yleisvaikutelma, tyyli, käynti, ravi ja laukka, kukin kohta pisteytetään asteikolla 0-5. Mikäli jotain askellajia ei voida arvostella, tulee tästä askellajista automaattisesti 2½ pistettä. Arvostelu tapahtuu luonnollisesti ideaalitilanteessa vähintään kolmesta eri kuvasta, mutta mikäli kuvia on useampia, arvostellaan vain niitä kuvia, joissa hevosen varustus ja ratsastajan/ohjastajan vaatetus on sama.

  1. Yleisvaikutelma-kohdassa tarkastellaan vain hevosta. Rakennetta ei arvostella sen tarkemmin, vaan tuomari arvioi hevosen rotu- ja sukupuolileimaa, lihaskuntoa sekä yleistä olemusta.
  2. Tyyli pisteytetään koko ratsukon/valjakon perusteella, hevosen varustuksen ja esittäjän vaatetuksen tulee olla kilpailuihin soveltuva. Alle luetellut huomiot ovat pisteitä nostavia suosituksia eivätkä erikseen luokkaan vaadittuja asioita, ellei erikseen näin mainita.
  3. Askellajit arvostellaan yhdestä tai useammasta kuvasta. Mikäli askellajia ei voida arvostella, annetaan siitä 2½ pistettä. Askellajista arvostellaan esimerkiksi rodunmukaisuutta.
  4. Osallistumiseen oikeuttaa kuva, jossa hevonen esitetään ratsain tai yksilövaljakkona. Kuva on otettu mahdollisimman sivusta ja kuva on koulukilpailuista, kouluosakokeesta (kenttä ja valjakko), näyttelyiden käyttöluokasta tai muuten vastaa näennäisesti mainittuja tilanteita. Kuvat ravikilpailuista (valjakko tai monté), hypyistä, maasto-, maraton- tai tarkkuuskokeista, matkaratsastuskilpailuista tai muista vastaavista eivät oikeuta osallistumiseen.

Palkintojen jakaminen

Luokkien osallistujat arvostellaan yksilöinä ja laitetaan pisteiden mukaiseen järjestykseen. Käyttöluokissa palkitaan ainoastaan voittaja (Ridden CH/Driven CH) ja toiseksi sijoittunut (Ridden Reserve CH/Driven Reserve CH). Mikäli tuomari ei katso luokkavoittajan olevan Championin arvoinen vaan palkitsee hevosen vain luokkavoittajana (Ridden CW/Driven CW), ei tällöin jaeta myöskään Reserve Championia. Luokkapalkintojen lisäksi palkitaan päivän paras käyttöponi (Overall Champion) kaikkien championilla palkittujen käyttöluokkavoittajien kesken. Käyttöluokkien championit eivät osallistu Show Winner-kehään, Overall Champion korvaa luokkavoitosta saadun Championin.

Identtiset kuvat samassa luokassa

Käyttöluokissa identtisten kuvien perusteella hylkääminen tapahtuu vain, mikäli ensimmäisen osallistujan jälkeen muilta osallistujilta ei voida arvostella yhtään kuvaa. Mikäli hevosilla on vain osa kuvista identtisiä, ei hylkäystä tehdä, mutta identtisiä kuvia ei arvostella useampaan kertaan.

Mikäli yhdessä luokassa on kaksi tai useampi osallistujaa, joiden kuvat voidaan katsoa arvostelun kannalta identtisiksi, hylätään ensimmäistä osallistujaa lukuunottamatta loput identtisten kuvien hevoset. Identtisen kuvan ei tarvitse olla konkreettisesti sama kuva useammalla eri hevosella, vaan tuomareille on annettu ohjeet myös hyvin samankaltaisten kuvien käsittelyyn. Hylkäyksiä ei kuitenkaan tehdä kevyin perustein, vaan identtisten kuvien takia hylkäämistä tulee harkita tarkoin.

Jotta hevonen voidaan hylätä identtisiin kuviin vedoten, tulee kuvien olla:

  1. Samassa tapahtumassa samalla hetkellä kuvattu.
  2. Käytännössä samasta kulmasta kuvattu - merkittävästi eri kuvakulma riittää siihen, että molemmat kuvat hyväksytään. Tuomarin päätettäväksi jää milloin kuvakulma on riittävän erilainen, nyrkkisääntönä pidettäköön kuitenkin sitä, että kuvia vertailtaessa mittasuhteet ja katselunäkymä ei muutu silmiinpistävän paljoa.
  3. Hevonen on kauttaaltaan täysin samassa asennossa arvostelun kannalta, eikä esimerkiksi askelvaihe ole eri.
  4. Eroksi EI kelpaa korvien, ruusukkeen, harjan, hännän tai taustan pienet eroavaisuudet.