Virtuaaliset Show-Näyttelyt

VSN on vaihtanut ylläpitäjää ja osoitetta! Uudet sivut löytyvät osoitteesta http://utukuva.net/vsn/

Säännöt tarkistettu & päivitetty 03/2018.

Näyttelyiden järjestäminen

 1. Yhdellä henkilöllä voi olla samanaikaisesti avoinna korkeintaan kolme (3) näyttelyä.
 2. Täysin identtisten näyttelyiden järjestäminen on kiellettyä, samanaikaisesti käynnissä olevissa näyttelyissä tulee vähintään tuomareiden vaihtua.
 3. Luokkia saa järjestää sekä valokuvallisille, että piirretyille hevosille.
 4. Yhdessä näyttelyssä voi järjestää kerralla 2-14 luokkaa.
 5. Jokaisella luokalla tulee olla tuomari ennen näyttelyiden anomista.
 6. Osallistumismuoto on kaikissa VSN-näyttelyissä sama:

Luokkarajoitukset

 1. Näyttely- ja käyttöluokkien koon tulee olla vähintään 12 ja enintään 15 hevosta.
 2. Kasvattajaluokkaan otetaan aina 10 ryhmää.
 3. Yksi hevonen voi osallistua yhdessä näyttelyssä yhteen näyttelyluokkaan ja enintään kahteen käyttöluokkaan.
 4. Osallistumisrajoitus kaikkiin näyttely- ja käyttöluokkiin enintään 2 hevosta/omistaja/luokka.
 5. Näyttelyissä ei järjestetä luokkia varsakuvallisille eikä nuorille.
 6. Yksi kasvattaja/talli/henkilö voi ilmoittaa yhteen kasvattajaluokkaan vain yhden kasvattiryhmän, ryhmässä tulee olla neljä kasvattia. Mikäli kasvattajalla on talli, tulee kaikkien ryhmän hevosten olla saman tallin kasvatteja.
 7. Kasvattajaluokassa tulee olla vähintään 2 ryhmää, jotta luokka järjestetään.
 8. Käyttöluokkiin ei ole rotu- tai sukupuolirajoituksia, mikäli järjestäjä ei toisin määrää.

Järjestettävät luokat

Näyttelyluokka
Perinteisessä näyttelyluokassa osallistuvat hevoset yksilöarvostellaan niiden rakenteen perusteella. Järjestäjä voi rajata luokat rodun, sukupuolen tai roturyhmän perusteella. Erilaisiksi roturyhmiksi katsotaan esimerkiksi harvinaiset rodut, askellajirodut, ponit, hevoset, kylmäveriset, täysiveriset... Ryhmäluokan osallistumisoikeus tarkistetaan rotulistojen perusteella.

Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka tarkoittaa luokkaa, johon kasvattaja/talli ilmoittaa yhteensä neljä kasvattia. Kasvattien tulee olla vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja kaikkien tulee olla saman tallin kasvatteja. Myös talliton ja/tai kasvattajanimetön henkilö voi ilmoittaa ryhmän, kunhan hevosten sivuilla on merkitty kasvattaja yhtenäisesti. Kasvattajaluokka voidaan rajata rodun, roturyhmän tai ryhmään osallistuvien hevosten sukupuolen perusteella. Kasvattajaluokassa tulee olla vähintään kaksi kasvattajaryhmää jotta luokka järjestetään. Ilmoitettavien kasvattien ei tarvitse olla kasvattajan omistuksessa, eikä kasvatin omistajalle tarvitse ilmoittaa näyttelyistä, sillä itse hevosia ei luokassa palkita. Lisätietoa kasvattajaluokan tuomaroinnista löytyy tuomarointi-sivulta.

Käyttöluokka
Käyttöluokkia voidaan järjestää ratsukoille ja valjakoille. Käyttöluokissa arvostellaan hevosen liikkeitä, ratsukon/valjakon harmonisuutta sekä ulkonäköön panostamista. Hevosen rakenne on tässä luokassa toissijainen, hevosta tarkastellaan vain leimojen (rotu, sukupuoli) ja yleisvaikutelman osalta. Luokkatyyppi on avoin kaikille roduille ja sukupuolille, arvostelu kuitenkin perustuu brittiläisiin perinteisiin. Täten luokkaan voi osallistua kouluratsastus-, sileän valjakkoajo- tai näyttelyiden käyttöluokkakuvilla. Kuva tulee olla sivulta otettu, ratsastajan tai kärryjen ja ohjastan tulee näkyä kokonaan eikä hevosella saa olla suojia tai muita ylimääräisiä varusteita. Järjestäjä voi myös halutessaan rajata luokkia rodun, rotutyypin tai sukupuolen mukaan. Lisää luokan tuomaroinnista voit lukea tuomarointi-sivulta.