VSN 27.02.2020 // VIP 24.02.2020

» Kilpailut järjestää Lallybroch. » Vastuuhenkilönä kilpailuissa toimii sarqquu (VRL-04374) » Avoimet vain valokuvallisille hevosille.

- Rajoitukset

» Yhteen luokkaan otetaan 12 osallistujaa. » Yhdeltä henkilöltä 2 hevosta/luokka. » Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan.

- Osallistuminen

» Osallistuminen sähköpostiin osoitteeseen sarqquuu@gmail.com. » Osallistumiset otsikolla Lallybroch VSN9. Luokka nro. (rv) <*a href="http://alkuinenosoite">Hevosen nimi<*/a> - omistaja
Poista tähdet! Väärin ilmottautuneet hylätään ilman ilmoitusta!

- Luokat

1. Hollanninpuoliveriset, orit - tuom. reibili 2. Hollanninpuoliveriset, tammat - tuom. reibili 3. Holstein, orit - tuom. reibili 4. Holstein, tammat - tuom. reibili 5. Trakehner, orit - tuom. reibili 6. Belgianpuoliveriset - tuom. reibili

- Osallistujat / Tulokset

Show winner- kehä SW1 Lachlan v.d. Gateaway - Frida (4-4-4-4-4-4-4-4-4-4=40p) SW2 Art of Pain - Lallybrcoh (3½-4-4-4-4-4-4-4-4-4=39,5p) && Scandal v. Helmwald - VRL-08368 (3½-4-4-4-4-4-4-4-4-4=39,5p) SW4 Acolyte of Pain - Lallybroch (4-4-3½-4-4-4-4-3½-4-4=39p) SW5 Wanita Cloud - Sonja (4-4-4-3½-3½-3½-4-4-3½-4=38p) Muut Champion-palkitut CH Olympica - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-4-4-4-3½-3½=38p) Reserve Champion- palkitut RCH Admiral - VRL-00096 (3½-4-4½-4-4-4-4-4-3½-3½=39p) RCH Damian At - Sonja (4-4-4-4-3½-4-4½-4-3-3=38p) RCH Drogon CWL - VRL-08368 (3½-4-4-4-3½-3½-4-3½-3½-4=37,5) RCH Mini Clover - turjake (3½-4-4½-3½-4-4-3½-3½-3½-3½=37,5p) RCH Nosquera - VRL-00096 (3½-4-4-4-4-4-3½-3-3½-3½=37p) RCH Bee Happy - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-4-3½-3½-3½-3½=37p) RCH Grande Finale - Lallybroch (4-4-3-4-4-4-3½-3½-3½-4=37,5p) RCH Sparrowbecks Cardinal - VRL-08368 (3½-4-4-3½-4-3½-3½-3½-3-4=36,5p) RCH LB Ghostlightning - Lallybroch (3½-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-3½-3=35,5p) RCH Prada - VRL-08368 (3½-3½-4-4-4-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Bianca v. Helmwald - Lallybroch (3-4-4-4-3-3½-3-4-3-3=34,5p) RCH Palma Clover - VRL-08368 (3½-4-3½-3½-3½-3½-4-3½-3-2½=34,5p) RCH Endless Iron F - Frida (4-4-4-4-4-4-4-4-4-4=40p) RCH Melanges Jenwren - Dimma (4-4-4-4-4-4-4-3½-3½-3=38p) RCH Silent War - VRL-08368 (3½-4-4-4-4-4-3½-3-3½-3=36,5p) RCH Herzenheid Hood - Lallybroch (4-4-4-4-4-4-3½-3½-4-3½=38,5p) RCH Sir Winston - VRL-00096 (3½-4-3-4-4-4-3½-4-3½-3½=37p) RCH Churya - VRL-08368 (4-4-4-4-3½-4-3½-3½-3-3=36,5p)
1. Hollaninpuoliveriset, orit 9/12 CH Art of Pain - Lallybrcoh (3½-4-4-4-4-4-4-4-4-4=39,5p) RCH Admiral - VRL-00096 (3½-4-4½-4-4-4-4-4-3½-3½=39p) RCH Damian At - Sonja (4-4-4-4-3½-4-4½-4-3-3=38p) RCH Drogon CWL - VRL-08368 (3½-4-4-4-3½-3½-4-3½-3½-4=37,5) 5. Secret Kepler Kern - Dimma (3½-4-4-4-3½-3½-4-4-3½-3½=37,5p) 6. Necromancer - Lallybroch (4-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-3½-4=37p) 7. London CWL - VRL-08368 (3½-4-3½-4-3½-4-3½-4-3½-3=36,5p) 8. Dantino vd Halor - VRL-00096 (3½-4-3½-3½-3½-4-4-3½-3½-3½=36,5p) 9. Casualties of War DLHS - Sonja (3½-3½-3½-3-3½-3½-4-4-3½-3½=35,5p)
2. Hollanninpuoliveriset, tammat 7/12 CH Wanita Cloud - Sonja (4-4-4-3½-3½-3½-4-4-3½-4=38p) RCH Mini Clover - turjake (3½-4-4½-3½-4-4-3½-3½-3½-3½=37,5p) RCH Nosquera - VRL-00096 (3½-4-4-4-4-4-3½-3-3½-3½=37p) RCH Bee Happy - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-4-3½-3½-3½-3½=37p) 5. Lumen Est 21 - Sonja (3½-4-4-3½-3-3½-3½-4-3½-3½=36p) 6. Ashen Wind - Lallybroch (3½-4-4-4-3-3½-3-3½-3½-3½=35,5p) 7. Praimfaya - VRL-00096 (3-4-4-4-3½-3½-3½-3-3-3½=35p)
3. Holstein, orit 00/12 CH Scandal v. Helmwald - VRL-08368 (3½-4-4-4-4-4-4-4-4-4=39,5p) RCH Grande Finale - Lallybroch (4-4-3-4-4-4-3½-3½-3½-4=37,5p) RCH Sparrowbecks Cardinal - VRL-08368 (3½-4-4-3½-4-3½-3½-3½-3-4=36,5p) RCH LB Ghostlightning - Lallybroch (3½-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-3½-3=35,5p) Monteverdi - turjake HYL. sivu ei toimi Clausen - turjake HYL. sivu ei toimi
4. Holstein, tammat 00/12 CH Olympica - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Prada - VRL-08368 (3½-3½-4-4-4-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Bianca v. Helmwald - Lallybroch (3-4-4-4-3-3½-3-4-3-3=34,5p) RCH Palma Clover - VRL-08368 (3½-4-3½-3½-3½-3½-4-3½-3-2½=34,5p) Comme Chapel - turjake HYL. sivu ei toimi Rowena II - turjake HYL. sivu ei toimi
5. Trakehner, orit 10/12 CH Lachlan v.d. Gateaway - Frida (4-4-4-4-4-4-4-4-4-4=40p) RCH Endless Iron F - Frida (4-4-4-4-4-4-4-4-4-4=40p) RCH Melanges Jenwren - Dimma (4-4-4-4-4-4-4-3½-3½-3=38p) RCH Silent War - VRL-08368 (3½-4-4-4-4-4-3½-3-3½-3=36,5p) 5. Mass Effect - Lallybroch (3½-4-3½-4-4-4-3½-3½-3-3½=36,5p) 6. Verso Demontears - VRL-08368 (3½-4-3½-4-3½-4-3½-4-3-3=36p) 7. Easton F - Dimma (3½-4-4-4-3½-3½-3-3-3½-3½=35,5p) 8. Oldfinion Soroaq - Sonja (3½-3½-3½-3-3½-3½-4-4-3½-3½=35,5p) 9. Psycho Circus - Lallybroch (3-4-4-4-3½-4-3-3-3-3½=35p) 10. Panteon - VRL-00096 (3½-3½-3½-3-3½-3½-3-3-3-3½=33p)
6. Belgianpuoliveriset 4/12 CH Acolyte of Pain - Lallybroch (4-4-3½-4-4-4-4-3½-4-4=39p) RCH Herzenheid Hood - Lallybroch (4-4-4-4-4-4-3½-3½-4-3½=38,5p) RCH Sir Winston - VRL-00096 (3½-4-3-4-4-4-3½-4-3½-3½=37p) RCH Churya - VRL-08368 (4-4-4-4-3½-4-3½-3½-3-3=36,5p)

© Lallybroch 2019       |       virtuaalihevonen / a sim game horse       |       kuvat Ida (CC BY-NC 2.0) & Max Pixel (CC0 1.0)

VRL-00816