VSN 16.12.2019 // VIP 12.12.2019

» Kilpailut järjestää Lallybroch. » Vastuuhenkilönä kilpailuissa toimii sarqquu (VRL-04374) » Avoimet vain valokuvallisille hevosille.

- Rajoitukset

» Yhteen luokkaan otetaan 12 osallistujaa. » Yhdeltä henkilöltä 2 hevosta/luokka. » Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan.

- Osallistuminen

» Osallistuminen sähköpostiin osoitteeseen sarqquuu@gmail.com. » Osallistumiset otsikolla Lallybroch VSN6. Luokka nro. (rv) <*a href="http://alkuinenosoite">Hevosen nimi<*/a> - omistaja
Poista tähdet! Väärin ilmottautuneet hylätään ilman ilmoitusta!

- Luokat

1. Hannover- orit, tuom. reibili 2. Hannover- tammat, tuom. reibili 3. Oldenburg- orit, tuom. reibili 4. Oldenburg- tammat, tuom. reibili 5. Trakehner- orit, tuom. reibili 6. Trakehner- tammat, tuom. reibili 7. Westfalen- orit, tuom. reibili 8. Westfalen- tammat, tuom. reibili

- Osallistujat / Tulokset

Show winner- kehä SW1 Blodreina LB - Lallybroch (4-4½-4-4-4-4-4-3½-4-4=40p) SW2 Dark Dionysus - Lallybroch (4-4-5-4-4-4-4-3½-3½-3½=39,5p) SW3 Everholt Demonarch - Frida (4-4-4-4-4-4-4-4-3½-4=39,5p) & Maravillosa - Frida (4-4-4-4-4-4-4-4-3½-4=39,5p) SW5 Romina von Lark - VRL-08368 (4½-4-3½-4-4-4-4-4-3½-3½=39p) Muut Champion-palkitut CH Shady Game - VRL-12651 (3½-4-4-3½-4-4-3½-3½-3½-3½=37p) CH Abyssal Siren - Lallybroch (3½-4-4-4-3-4-4-4-4-3½=38p) CH Riveron - VRL-10878 (3½-4-4-4-4-4-4-4-4-3½=39p) Reserve Champion- palkitut RCH Maverick - VRL-08368 (3½-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-4-4=37p) RCH Brilliant Holmes - Lallybroch (3½-4-3½-4-3-4-3½-4-3½-4=37p) RCH Verso Key Lime - VRL-08368 (3½-3½-4-3½-3½-4½-3-4-3½-4=37p) RCH Elita One - Lallybroch (3½-3½-4-3½-4-4-4-4-3½-4=38p) RCH Martha Clover - VRL-08368 (3½-3½-4-4-3½-3½-4-4-3½-3½=37p) RCH Burlyhill Campina - VRL-08368 (3½-4-4-4-3½-3½-4-3-3½-3½= 36,5p) RCH Stark Rocco - Winterhold (3½-4-4½-4-4-4-3½-4-3½-3½=38,5p) RCH Total Death - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-4-3½-4-4-4=38,5p) RCH Donoghue SWA - VRL-08368 (3½-3½-3½-4-4-4-4-4-3½-4=38p) RCH Bloodbloom - Lallybroch (4-4-4-4-3½-4-4-4-3½-3½=38,5p) RCH Siren von Lark - VRL-10878 (4-4-4-4-4-3½-4-3½-3½-3½=38p) RCH Lucienne von Lark - VRL-10878 ( (3½-4-4-4-3½-4-3½-3-3½-3½=36,5p) RCH Oldfinion Soroaq - Sonja (3½-4-4-3½-4-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Splittin' Steeds - VRL-08368 (3½-4-4-4-4-3½-4-3-3½-4=37,5p) RCH Bzapachi's Hyperion - Frida (3½-4-3½-4-4-4-3½-3½-3-3½=36,5p) RCH Everholt Demonesque - VRL-08368 (4-4-4-4-4-4-4-4-3½-3½=39p) RCH Kastanjan Gucci Girl - VRL-08368 (4-4-4-4-4-4-3½-3½-3½-4=38,5p) RCH Virtuous Perfection - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-3½-4-3½-3½-3½=37p) RCH Painted In Black - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-4-4-4-3½-4=38,5p) RCH Verso Waldstein - VRL-10878 (3½-4-4-4-4-3½-3½-4-3½-4=38p) RCH Silberngeist von Lark - VRL-08368 (3½-4-4-3½-3½-4-4-4-3½-3½=37,5p) RCH Everholt Wicked Twisted - VRL-10878 (4-4-4-4-4-3½-4-3½-3½-3½=38p) RCH Shadowmere - Lallybroch (3½-4-4-3½-4-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Claretta von Lark - VRL-08368 (3½-4-4-4-3½-3½-4-4-3-3½=37p)
1. Hannover- orit 5/12 CH Shady Game - VRL-12651 (3½-4-4-3½-4-4-3½-3½-3½-3½=37p) RCH Maverick - VRL-08368 (3½-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-4-4=37p) RCH Brilliant Holmes - Lallybroch (3½-4-3½-4-3-4-3½-4-3½-4=37p) RCH Verso Key Lime - VRL-08368 (3½-3½-4-3½-3½-4½-3-4-3½-4=37p) 5. Special Edition - Lallybroch (3½-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-3½-4=36,5p) 6. Chidante RGE - Sonja (3-4-3½-4-4-3½-3-3-3½-3½=35p)
2. Hannover- tammat 00/12 CH Abyssal Siren - Lallybroch (3½-4-4-4-3-4-4-4-4-3½=38p) RCH Elita One - Lallybroch (3½-3½-4-3½-4-4-4-4-3½-4=38p) RCH Martha Clover - VRL-08368 (3½-3½-4-4-3½-3½-4-4-3½-3½=37p) RCH Burlyhill Campina - VRL-08368 (3½-4-4-4-3½-3½-4-3-3½-3½= 36,5p)
3. Oldenburg- orit 412 CH Riveron - VRL-10878 (3½-4-4-4-4-4-4-4-4-3½=39p) RCH Stark Rocco - Winterhold (3½-4-4½-4-4-4-3½-4-3½-3½=38,5p) RCH Total Death - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-4-3½-4-4-4=38,5p) RCH Donoghue SWA - VRL-08368 (3½-3½-3½-4-4-4-4-4-3½-4=38p) 5. Oldfinion Caporegime - VRL-10878 (3½-4-3½-4-3½-4-4-4-3½-3½=37,5p) 6. Verso Waldorff - VRL-08368 (3½-4-3½-4-3½-3½-4-4-3-3½=36,5p)
4. Oldenburg- tammat 4/12 CH Blodreina LB - Lallybroch (4-4½-4-4-4-4-4-3½-4-4=40p) RCH Bloodbloom - Lallybroch (4-4-4-4-3½-4-4-4-3½-3½=38,5p) RCH Siren von Lark - VRL-10878 (4-4-4-4-4-3½-4-3½-3½-3½=38p) RCH Lucienne von Lark - VRL-10878 ( (3½-4-4-4-3½-4-3½-3-3½-3½=36,5p)
5. Trakehner- orit 5/12 CH Everholt Demonarch - Frida (4-4-4-4-4-4-4-4-3½-4=39,5p) RCH Oldfinion Soroaq - Sonja (3½-4-4-3½-4-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Splittin' Steeds - VRL-08368 (3½-4-4-4-4-3½-4-3-3½-4=37,5p) RCH Bzapachi's Hyperion - Frida (3½-4-3½-4-4-4-3½-3½-3-3½=36,5p) 5. Mass Effect - Lallybroch (3½-4-3½-4-4-4-3½-3½-3-3½=36,5p) 6. Silent War - VRL-08368 (3½-4-3½-4-3½-3½-4-3-3½-3½=36p) 7. Jägerbomb - Lallybroch (3½-4-3½-4-3½-4-3½-3-3-3½=35,5p)
6. Trakehner- tammat 4/12 CH Maravillosa - Frida (4-4-4-4-4-4-4-4-3½-4=39,5p) RCH Everholt Demonesque - VRL-08368 (4-4-4-4-4-4-4-4-3½-3½=39p) RCH Kastanjan Gucci Girl - VRL-08368 (4-4-4-4-4-4-3½-3½-3½-4=38,5p) RCH Virtuous Perfection - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-3½-4-3½-3½-3½=37p) 5. Chrystallites Fern - Frida (3½-4-4-4-4-3½-3½-3½-3½-3½=37p) 6. Infernal Desire - Lallybroch (3-3½-3½-3½-3½-3½-4-4-4-3½=36p)
7. Westfalen- orit 4/12 CH Dark Dionysus - Lallybroch (4-4-5-4-4-4-4-3½-3½-3½=39,5p) RCH Painted In Black - Lallybroch (3½-4-4-4-3½-4-4-4-3½-4=38,5p) RCH Verso Waldstein - VRL-10878 (3½-4-4-4-4-3½-3½-4-3½-4=38p) RCH Silberngeist von Lark - VRL-08368 (3½-4-4-3½-3½-4-4-4-3½-3½=37,5p) 5. Waldfürst von Lark - VRL-08368 (3½-4-4-4-3½-4-3½-4-3-3½=37p) 6. Everholt Crumble - VRL-10878 (3-3½-3½-3½-3½-3½-3-4-4-3½=35p)
8. Westfalen- tammat 4/12 CH Romina von Lark - VRL-08368 (4½-4-3½-4-4-4-4-4-3½-3½=39p) RCH Everholt Wicked Twisted - VRL-10878 (4-4-4-4-4-3½-4-3½-3½-3½=38p) RCH Shadowmere - Lallybroch (3½-4-4-3½-4-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Claretta von Lark - VRL-08368 (3½-4-4-4-3½-3½-4-4-3-3½=37p) 5. Feierabell - Lallybroch (3-3½-4-4-4-4-4-4-3½-3=37p) 6. Sienna vd Halor - VRL-10878 (3-3½-4-4-3½-4-3½-3½-3½-3½=36p)

© Lallybroch 2019       |       virtuaalihevonen / a sim game horse       |       kuvat Ida (CC BY-NC 2.0) & Max Pixel (CC0 1.0)

VRL-00816