VSN 13.12.2019 // VIP 09.12.2019
» Kilpailut järjestää Delmenhorst.
» Vastuuhenkilönä kilpailuissa toimii sarqquu (VRL-04374)
» Avoimet vain valokuvallisille hevosille. 

Rajoitukset
» Yhteen luokkaan otetaan 12 osallistujaa.
» Yhdeltä henkilöltä 2 hevosta/luokka.
» Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan.

Osallistuminen
» Osallistuminen sähköpostiin osoitteeseen sarqquuu@gmail.com.
» Osallistumiset otsikolla Delmenhorst VSN3.

Luokka nro. (rv)
<*a href="http://alkuinenosoite">Hevosen nimi<*/a> - omistaja 
Poista tähdet! Väärin ilmottautuneet hylätään ilman ilmoitusta! Luokat 1. Andalusianhevosorit, tuom. reibili 2. Andalusianhevostammat, tuom. reibili 3. Budjonnynhevosorit, tuom. reibili 4. Budjonnynhevostammat, tuom. reibili 5. Ahaltekinhevosorit, tuom. reibili 6. Ahaltekinhevostammat, tuom. reibili 7. Quarterhevosorit, tuom. reibili 8. Quarterhevostammat, tuom. reibili 9. Muut harvinaiset orit, tuom. reibili 10. Muut harvinaiset tammat, tuom. reibili Osallistujat Show winner- kehä SW1 Radburn - Winterhold (4-5-4-4-4-4-3½-4-3½-4=40p) & Gonnaloveya - Winterhold (4-5-4-3½-4-4-4-4-3½-4=40p) SW3 Raghnall Achrann - VRL-10878 (4-4-4-4-4-4-4-4-3½-4=39,5p) SW4 Penrose Amethyste - V. Penrose (4-4-4-4-3½-4-4-4-4-3½=39p) SW5 Infante - Winterhold (4-4-4-4-4-4½-4-3-3½-3=38p) & Eat My Dust - Delmenhorst (4-4-4-4-3-4-4-4-3½-3½=38p) Muut Champion palkitut CH Iluminada - Lallybroch (3½-3½-4-4-4-3½-4-3½-3-3½=36,5p) CH Rasskaztšik - Priton Budyonnys (3-4-4-4-4-3½-3½-4-4-4=38p) CH Bozhidara - Priton Budyonnys (3½-3½-4-4-3½-4-3½-4-4-3½=37,5p) CH Zhaleyha Delm - Delmenhorst (3½-5-4-3½-3½-4-4-4-3-3½=38p) Reserve Champion- palkitut RCH Thoreador - Lallybroch (4-4-4-4-4-4-3½-3-3½-3=37p) RCH Amaranta d'Delm - Delmenhorst (3-3-4-4-3½-3½-3½-3-3½-3=34p) RCH Priton Ezreal - Sonja (4-3½-3½-4-3½-4-4-3½-3½-3½=37p) RCH Volhv - Priton Budyonnys (3½-4-3½-4-3½-4-3½-3½-4-3=36,5p) RCH Priton Yelena - Priton Budyonnys (3½-3½-4-4-3-3½-4-4-3½-3=36p) RCH Isanguly Delm - Delmenhorst (3½-4-4-4-4-4-4-4-3-3½=38p) RCH Isis Drown - Delmenhorst (3½-5-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-3½=37,5p) RCH Rockabilly Blues - Delmenhorst (3½-5-4-4-4-4-4-4-3-3=38,5p) RCH CHR Starr Coyotero - VRL-10531 (4-4-3½-4-3½-3½-3½-4-3½-3½=37p) RCH Mail Breaker - VRL-10531 (3½-4-3½-3½-4-4-4-4-3-3=36,5p) RCH Touch of Sky DLHS - Delmenhorst (3½-4-4-4-3½-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Win Win Ionity - VRL-10531 (4-4-4-4-3½-3½-4-4-3½-3=37,5p) RCH Penrose Lancelot - V. Penrose (4-4-4-4-3,5-4-4-3,5-4-4=39p) RCH Rhonin - Winterhold (4-4-4-4-4-4-3½-4-4-3½=39p) RCH Gleanntán Luchtaine - VRL-10878 (3½-4-4-4-4-4-4-3½-4-4=39p) RCH Penrose Edwina - VRL-10531 (3½-4-4-4-3½-4-3½-3½-3½-4=37,5p) RCH Commander's Kissy Suzuki - Delmenhorst (3½-4-4-4-3½-3½-4-4-3½-3½=37,5p) RCH Find Ya Wealth - Delmenhorst (3½-4-4-4-4-4-4-3½-3½-3=37,5p)
1. Andalusianhevosorit 2/12 CH Infante - Winterhold (4-4-4-4-4-4½-4-3-3½-3=38p) RCH Thoreador - Lallybroch (4-4-4-4-4-4-3½-3-3½-3=37p)
2. Andalusianhevostammat 2/12 CH Iluminada - Lallybroch (3½-3½-4-4-4-3½-4-3½-3-3½=36,5p) RCH Amaranta d'Delm - Delmenhorst (3-3-4-4-3½-3½-3½-3-3½-3=34p)
3. Budjonnynhevosorit 3/12 CH Rasskaztšik - Priton Budyonnys (3-4-4-4-4-3½-3½-4-4-4=38p) RCH Priton Ezreal - Sonja (4-3½-3½-4-3½-4-4-3½-3½-3½=37p) RCH Volhv - Priton Budyonnys (3½-4-3½-4-3½-4-3½-3½-4-3=36,5p)
4. Budjonnynhevostammat 2/12 CH Bozhidara - Priton Budyonnys (3½-3½-4-4-3½-4-3½-4-4-3½=37,5p) RCH Priton Yelena - Priton Budyonnys (3½-3½-4-4-3-3½-4-4-3½-3=36p)
5. Ahaltekinhevosorit 2/12 CH Radburn - Winterhold (4-5-4-4-4-4-3½-4-3½-4=40p) RCH Isanguly Delm - Delmenhorst (3½-4-4-4-4-4-4-4-3-3½=38p)
6. Ahaltekinhevostammat 2/12 CH Zhaleyha Delm - Delmenhorst (3½-5-4-3½-3½-4-4-4-3-3½=38p) RCH Isis Drown - Delmenhorst (3½-5-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-3½=37,5p)
7. Quarterhevosorit 04/12 CH Gonnaloveya - Winterhold (4-5-4-3½-4-4-4-4-3½-4=40p) RCH Rockabilly Blues - Delmenhorst (3½-5-4-4-4-4-4-4-3-3=38,5p) RCH CHR Starr Coyotero - VRL-10531 (4-4-3½-4-3½-3½-3½-4-3½-3½=37p) RCH Mail Breaker - VRL-10531 (3½-4-3½-3½-4-4-4-4-3-3=36,5p)
8. Quarterhevostammat 3/12 CH Eat My Dust - Delmenhorst (4-4-4-4-3-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Touch of Sky DLHS - Delmenhorst (3½-4-4-4-3½-4-4-4-3½-3½=38p) RCH Win Win Ionity - VRL-10531 (4-4-4-4-3½-3½-4-4-3½-3=37,5p)
9. Muut harvinaiset orit 7/12 CH Raghnall Achrann - VRL-10878 (4-4-4-4-4-4-4-4-3½-4=39,5p) RCH Penrose Lancelot - V. Penrose (4-4-4-4-3,5-4-4-3,5-4-4=39p) RCH Rhonin - Winterhold (4-4-4-4-4-4-3½-4-4-3½=39p) RCH Gleanntán Luchtaine - VRL-10878 (3½-4-4-4-4-4-4-3½-4-4=39p) 5. Rocking Like A Hurricane - Winterhold (3½-4-4-4-4-4-4-3½-4-3½=38,5p) 6. Ironsky Ion - VRL-10531 (4-4-3½-4-3½-3½-4-3-3½-3½=36,5p) 7. Vidic Czenge - VRL-10531 (3-4-4-4-3½-3½-3-3-4-3½=35,5p)
10. Muut harvinaiset tammat 7/12 CH Penrose Amethyste - V. Penrose (4-4-4-4-3½-4-4-4-4-3½=39p) RCH Penrose Edwina - VRL-10531 (3½-4-4-4-3½-4-3½-3½-3½-4=37,5p) RCH Commander's Kissy Suzuki - Delmenhorst (3½-4-4-4-3½-3½-4-4-3½-3½=37,5p) RCH Find Ya Wealth - Delmenhorst (3½-4-4-4-4-4-4-3½-3½-3=37,5p) 5. Donna Khrystyna - VRL-10531 (3½-4-4-3½-3½-3½-3½-4-4-3½=37p) 6. Mórríghan - VRL-10878 (3½-3½-4-4-4-3½-3½-3½-3½-3½=36,5p) 7. Bleindell Countess - VRL-10878 (3-3½-4-4-3½-3½-4-3½-3-3½=35,5p)